Nhân viên giao pizza giật bắn mình vì diện mạo của vị khách

Kiến Thức khoảng 1 tháng

Khi khách hàng mở cửa phòng để lấy pizza, nhân viên giao hàng đã giật mình vì diện mạo kỳ lạ.

Nguồn: Link gốc

Tin Gợi Ý
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng