Người cứu cháu bé rơi từ tầng 12: "Tôi đâu hành động để thành người hùng"

Lao Động khoảng 2 tháng

"Có người còn gọi khen ngợi tôi như người hùng nhưng tôi không phải siêu nhân cũng chẳng phải siêu anh hùng, mà chỉ là người bình thường. Bởi ai...

Nguồn: Link gốc

Tin Gợi Ý
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng