Bỏ chạy té khói, sư tử đực vẫn bị trâu rừng húc ngã

Kiến Thức khoảng 2 tháng

Bị đàn trâu rừng truy đuổi, 10 con sư tử lập tức tháo chạy. Tuy nhiên, 1 con sư tử đực đã bị trâu rừng húc ngã sấp mặt.

Nguồn: Link gốc

Tin Gợi Ý
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng