Kinh Doanh

TRACODI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 342.580 tỷ đồng

BNews 3 tháng

Ngày 29/4/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

TRACODI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 342.580 tỷ đồng-1

Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh của TRACODI. Ảnh: Thái Nam/BNEWS

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, lợi nhuận kinh doanh năm 2020 của TRACODI vượt kế hoạch mà đạo đề ra và cao hơn nhiều so với năm 2019. Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, cụ thể doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.852 tỷ đồng và 178,03 tỷ đồng (tương ứng 148,30% và 140,55%).

Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động mảng xây dựng đóng góp 1.891 tỷ đồng (chiếm 66,3% tỷ trọng tổng doanh thu hợp nhất) do hoàn thành nghiệm thu các hạng mục xây lắp như dự án nhà máy năng lượng mặt trời GAIA (công suất 100 MW), dự án năng lượng mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3 (công suất 330 MW tại Bình Định), nghiệm thu theo tiến độ một phần từ dự án Radisson Blu Hội An, dự án King Crown Thảo Điền Village đã hoàn thành giao nhà, các dự án điện mặt trời áp mới với tổng công suất đã thi công 43 MW trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động khai thác đá từ liên doanh Antraco trong năm 2020 cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, đạt doanh thu 650,9 tỷ đồng, đóng góp 22,8% tỷ trọng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất TRACODI trong năm 2020.

Dịp này, đại hội cổ đông TRACODI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.203 tỷ đồng (tăng 12,30% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 342.580 tỷ đồng (tăng 92,43%), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 280.164 tỷ đồng (tăng 91,27%), lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 180.317 tỷ đồng (tăng 19,59%) và cổ tức đạt 14% (so với năm 2020 là 11%).

Tại đại hội đồng cổ đông 2021, các cổ đông cũng thông qua một số vấn đề quan trọng khác như phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức,chính sách thưởng cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các nội dung trên đều được cổ đông đồng thuận thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao.

Thái Nam/BNEWS

Nguồn: Link gốc

Tin liên quan
10 tin
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng