Trương Thị Mai


Công bố 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Công bố 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Tiền Phong 12 ngày
Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

VOV 22 ngày
Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm trợ lý cho Trưởng Ban Tổ chức T.Ư

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm trợ lý cho Trưởng Ban Tổ chức T.Ư

Thanh Niên 23 ngày
Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Tiền Phong 23 ngày
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng