Thời Sự

Công tác bầu cử tại Hà Đông thành công trên nhiều phương diện

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hà Đông đã diễn ra an toàn, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

(HNM) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hà Đông đã diễn ra an toàn, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử. Thành công trên nhiều phương diện này có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể từ quận đến cơ sở và trách nhiệm của cử tri.

Công tác bầu cử tại Hà Đông thành công trên nhiều phương diện-1

Đo thân nhiệt cho cử tri phường Phúc La (quận Hà Đông) trước khi thực hiện bỏ phiếu.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy ban Bầu cử quận Hà Đông đã chủ động, kịp thời ban hành gần 300 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn quận.

Theo đó, các tổ chức phụ trách bầu cử của quận được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên; nắm chắc tình hình bầu cử trên địa bàn và từng khu vực bỏ phiếu; kịp thời báo cáo tình hình, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan để kịp thời giải quyết. Ngoài ra, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND các phường đã kiện toàn tổ bầu cử; thành lập tổ lưu động, bảo đảm dự phòng hỗ trợ các tổ bầu cử khi cần thiết.

Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử được quan tâm, chú trọng, đi trước một bước. Tiểu ban Công tác thông tin, tuyên truyền của quận tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền tập trung vào 11 nội dung được nêu tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18-01-2021 của UBND quận. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thông qua Cổng thông tin điện tử quận, Đài Truyền thanh quận, Bản tin Hà Đông, pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền tại các hội nghị giao ban, cổ động trực quan, phát tài liệu bầu cử...

Ủy ban Bầu cử quận đã tổ chức 6 hội nghị tập huấn về công tác bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch trong bầu cử (2 hội nghị trực tuyến); chỉ đạo UBND các phường tập trung tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ bầu cử theo quy định. Nội dung tập huấn chú trọng về công tác tuyên truyền, trang trí bầu cử; cách thức kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử; trang trí phòng bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu; các biểu mẫu phục vụ bầu cử; công tác phòng, chống dịch trong bầu cử...

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập huấn, nên việc lập, niêm yết, rà soát danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định pháp luật. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương các ứng cử viên đại biểu HĐND quận; lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bảo đảm chặt chẽ, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ an toàn tuyệt đối, toàn diện trước, trong và sau bầu cử; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Đối với một số địa phương tiềm ẩn phức tạp liên quan đến nhóm khiếu kiện đông người tại các phường: Hà Cầu, Biên Giang, Dương Nội, Kiến Hưng..., Quận ủy đã chỉ đạo tăng cường nắm chắc tình hình, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường nhận định, do làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện trên các mặt, nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hà Đông diễn ra thuận lợi, đúng với các tiêu chí “bầu đúng, bầu đủ, bầu cử an toàn”. Kết quả đã bầu đủ số lượng 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND thành phố và 35 đại biểu HĐND quận; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 98,69%.

Sau ngày bầu cử, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử quận cũng đã thực hiện công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận khóa XXI theo quy định; chuẩn bị tổng kết công tác bầu cử, kịp thời biểu dương khen thưởng, đề xuất thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo, chuẩn bị các bước cho kỳ họp đầu tiên của HĐND quận khóa XXI, để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND quận, kiện toàn bố trí nhân sự UBND các phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Nguồn: Link gốc

Tin liên quan
10 tin
Tải ứng dụng Hit ngay
Để không bỏ sót tin nóng